Advokátska kancelária JUDr. Angelika Bužek je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca služby právneho poradenstva a právnej pomoci v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

Krédom kancelárie je kvalifikovaným a profesionálnym prístupom pomáhať nielen pri riešení problémov klientov k ich úplnej spokojnosti, ale najmä poskytovaním účinných právnych rád predchádzať ich možnému vzniku. Komplexnosť poskytovania právnych služieb advokátskou kanceláriou zahŕňa kvalifikovanú právnu pomoc založenú na efektívnom zastupovaní klientov, úspešnom vedení sporovej agendy a na poradenstve pri výkone podnikateľskej činnosti.